Slå följe på gratis buss från Örebro till solelmässan 28 november!
PUBLICERAD DEN 16 nov 2016

Årets solelmässa är större än någonsin. Med trettio utställare och ett välfyllt program är vi nu en av Sveriges största energimässor och den främsta inom innovativ miljöteknik! I år sammanfaller solelmässan med SABO:s mässa Energikicken och vi är säkra på att det kommer ske många givande utbyten mellan mässornas olika deltagare.
Är du intresserad av att träffa fastighetsägare, eller är du kanske fastighetsägare i jakt på leverantörer? Då är årets mässa den perfekta mötesplatsen.
Läs mer

Gröna affärer som gynnar regionen!
PUBLICERAD DEN 1 nov 2016
Alfred Nobel Science park och miljöföretaget Econova driver under hösten det gemensamma projektet Gröna affärer genom bättre resursutnyttjande.
Läs mer

Energi- och klimatdagen för Örebro län
PUBLICERAD DEN 23 sep 2016
Välkommen till den årliga energi- och klimatdagen i Örebro.
I år träffas vi den 26 oktober för att tillsammans skapa framtidens hållbara Örebroregion.
Läs mer